%
 • € 210,-
 • € 15,-

Do the home run

Doneer nu

Emilie Galle

 • Incourt
 • 26 jaar
 • vrouw
 • 06/04/2018
 • 06/04/2018
 • € 210,-

Do the home run

20 km de Bruxelles avec infirmiers de rue

Un très grand merci à vous pour avoir fait un don sur Dono.be! J’apprécie fortement votre soutien et encouragement. J’attends avec impatience les 20km de Bruxelles et je vais faire de mon mieux pour aider Infirmiers de rue en récoltant le plus de dons possible. L’objectif de récolte collective s’élève à 15.000€. La somme nécessaire pour loger un sans-abri vers un logement permanent! C’est un défi, on va y arriver!Ensemble mettons fin au sans-abrisme !

Deel deze pagina:

Infirmiers de rue / Straatverplegers

Infirmiers de rue / Straatverplegers logo

Ensemble, mettons fin au sans-abrisme!

Infirmiers de rue est une organisation médico-sociale convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles est possible. Nous accompagnons les personnes sans-abri les plus vulnérables de la rue jusqu'à leur réinsertion dans un logement où elles pourront rester sur le long terme.

L'hygiène et la valorisation des ressources de ces personnes sont nos principaux outils de travail.

Nous servons d'intérmédaires entre les personnes sans-abris et les structures existantes afin de les reconnecter à un réseau.

Infirmiers de rue donne également des formations sur les thème de l'hygiène et la précarité, et diffuse des outils (plan des fontaines d'eau potable et toilettes publiques de Bruxelles, etc.).

 

Samen maken we een eind aan dakloosheid!

Straatverplegers vzw is een medisch-sociale organisatie die er van overtuigd is dat het mogelijk is dakloosheid in Brussel te beëindigen. We begeleiden de meest kwetsbare daklozen, van de straat naar een duurzame huisvesting.

Aandacht voor hygiëne en hen begeleiden bij het herontdekken van hun capaciteiten, zijn daarbij onze voornaamste instrumenten.

We stellen ons op als tussenpersoon tussen de daklozen en de talrijke sociale voorzieningen, zodat ze terug aansluiting vinden bij een sociaal opvangnet.

Straatverplegers geeft ook opleidingen aan hulpverleners over het belang van hygiëne en de context van bestaansonzekerheid. We verspreiden instrumenten als het plan van de waterfonteintjes en openbare toiletten in Brussel.

Lees meer..

Donaties & Communicatie

Laatste donateurs

 1. € 100,-25-05-2018Châssis Galle
 2. € 25,-06-04-2018X. Vandergeeten
 3. € 20,-06-04-2018O. Noulard
 4. € 25,-06-04-2018R. Noterman
 5. € 40,-06-04-2018N. Herion

Reacties

Geen reacties

Blog

De actievoerder heeft (nog) geen blogs gepost.

Emilie Galle


 
Actievoerders steken heel wat energie in de organisatie van hun fondsenwervingsactie. Ze appreciëren erg uw vrijgevigheid.
Wist u dat u ze nog extra kan helpen door de actie te delen. U kan heel makkelijk met de knoppen hierboven de actie delen op uw Facebook pagina (en er zelf een commentaar aan toevoegen), op Twitter, etc. of per email. Op die manier kunnen de giften ten voordele van het gekozen goede doel vermenigvuldigd worden.
Beter nog, u kan zelf ook een actie opstarten ten voordele van een goed doel van uw keuze!