%
 • € 437,-
 • € 2.500,-

Don Bosco City of Joy - Zambia

Doneer nu

Guido Stoop

 • onbekend
 • -
 • 23/05/2018
 • 18/12/2018
 • € 437,-

Don Bosco City of Joy - Zambia

Kim Baert is als vrijwilliger aan de slag gegaan in het meisjestehuis City of Joy in Mazabuka (Zambia).  City of Joy wil via onderwijs en degelijke opvang aan de armste kinderen en jongeren in Zambia een toekomst geven. 'Gedurende 6 maand ben ik op vrijwilligerswerk geweest in City of Joy in Zambia. Dit is een thuis voor 30 kwetsbare meisjes (10-20j) die uit een moeilijke thuissituatie komen en die doorgestuurd zijn via de Social Welfare. Drie zusters van Don Bosco leiden dit center. Ze gaan naar school in het stadje zelf, Mazabuka. Wanneer de meisjes hun graad 12 beëindigd hebben, verlaten ze City of Joy om eerst een 6 maand durende computercursus in Lusaka te volgen (wat nodig is voor verdere studies). Er wordt contact gehouden met hen en er wordt getracht om hen verder te laten studeren als er genoeg geld aanwezig is. Het probleem is dat verdere studies zeer duur zijn in Zambia omdat de staat niet subsidieert.City of Joy is volledig afhankelijk van sponsoren van buitenaf. Daarom hebben we jouw steun nodig. Je kan steunen door het betalen van: schoolgerief (oa boekentas, boeken, schrijfgerief, wiskunde set): €65 / Inschrijvingsgeld lagere school per jaar: €75 / secundaire school per jaar: €172 /hogere opleiding per semester: internaat (incl. accommodatie en maaltijden): €1323; zonder internaat: €926. Alvast DANK.'Meer info: https://jdbwereldwijd.wordpress.com/category/blog-kim-baert

Deel deze pagina:

Fonds Vrienden van Don Bosco Stichting

Fonds Vrienden van Don Bosco Stichting fotoDes philanthropes soutiennent des projets qui encouragent les jeunes à mettre sur pied des activités centrées sur la formation, la rencontre, le bénévolat, etc. Filantropen ondersteunen projecten die jongeren aanmoedigen om activiteiten op te zetten voor vorming, ontmoeting, vrijwilligerswerk, etc. Lees meer..

Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin

Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin logo

Samen werken aan een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Agir ensemble pour une société meilleure
La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique. Elle a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.

Lees meer..

Donaties & Communicatie

Laatste donateurs

 1. € 100,-18-12-2018N. Pianu
 2. € 65,-05-11-2018C. De Vloo
 3. € 10,-23-10-2018K. Claeys
 4. € 50,-22-10-2018J. Bultynck
  veel succes, Kim :-)
 5. € 172,-10-07-2018bvba Dr Baert-Deroo
 6. € 40,-08-06-2018anoniem

Reacties

Geen reacties

Blog

Blog van Kim volgen?

https://jdbwereldwijd.wordpress.com/category/blog-kim-baert/
10 juli 2018

Guido Stoop


 
Actievoerders steken heel wat energie in de organisatie van hun fondsenwervingsactie. Ze appreciëren erg uw vrijgevigheid.
Wist u dat u ze nog extra kan helpen door de actie te delen. U kan heel makkelijk met de knoppen hierboven de actie delen op uw Facebook pagina (en er zelf een commentaar aan toevoegen), op Twitter, etc. of per email. Op die manier kunnen de giften ten voordele van het gekozen goede doel vermenigvuldigd worden.
Beter nog, u kan zelf ook een actie opstarten ten voordele van een goed doel van uw keuze!