%
  • € 390,-
  • € 10.000,-

Droomfonds Don Bosco

Doneer nu

Guido Stoop

  • onbekend
  • -
  • 23/05/2018
  • 18/12/2018
  • € 390,-

Droomfonds Don Bosco

Koester de speelse kracht

Ook vandaag nog zetten heel wat jongeren zich in op een speelplein- of vakantiewerking van Don Bosco in binnen- en buitenland. Er gaat een speelse kracht van hen uit en hun enthousiasme doet wonderen. Toch maakt onze maatschappij het voor die jongeren­ alsmaar moeilijker om zich te blijven inzetten. Daarom is het noodzakelijk om hun enthousiasme te ondersteunen, hen de nodige vorming aan te bieden en hun speelplein- of vakantiewerking te voorzien van voldoende werkingsmiddelen. Goed gevormde animatoren geven op een speelse manier kracht aan de samenleving van morgen.Meer info: http://www.donboscostichting.be/droomfonds

Deel deze pagina:

Fonds Vrienden van Don Bosco Stichting

Fonds Vrienden van Don Bosco Stichting fotoDes philanthropes soutiennent des projets qui encouragent les jeunes à mettre sur pied des activités centrées sur la formation, la rencontre, le bénévolat, etc. Filantropen ondersteunen projecten die jongeren aanmoedigen om activiteiten op te zetten voor vorming, ontmoeting, vrijwilligerswerk, etc. Lees meer..

Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin

Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin logo

Samen werken aan een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Agir ensemble pour une société meilleure
La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique. Elle a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.

Lees meer..

Donaties & Communicatie

Laatste donateurs

  1. € 40,-11-03-2019anoniem
  2. € 100,-11-02-2019J. Danneel
  3. € 250,-02-10-2018anoniem

Reacties

Geen reacties

Blog

De actievoerder heeft (nog) geen blogs gepost.

Guido Stoop


 
Actievoerders steken heel wat energie in de organisatie van hun fondsenwervingsactie. Ze appreciëren erg uw vrijgevigheid.
Wist u dat u ze nog extra kan helpen door de actie te delen. U kan heel makkelijk met de knoppen hierboven de actie delen op uw Facebook pagina (en er zelf een commentaar aan toevoegen), op Twitter, etc. of per email. Op die manier kunnen de giften ten voordele van het gekozen goede doel vermenigvuldigd worden.
Beter nog, u kan zelf ook een actie opstarten ten voordele van een goed doel van uw keuze!