%
  • € 60,-
  • € 100,-

Ik loop 20 km Brussel voor 'cleane kleren'

Doneer nu

Joris Vanderborght

  • onbekend
  • man
  • 08/05/2019
  • 09/05/2019
  • € 60,-

Ik loop 20 km Brussel voor 'cleane kleren'

Goed doel 'cleane kleren' : steun vakbonden v. kledingarbeidsters in Bangladesh

Veel sportkleren worden gemaakt in Azië. In onmenselijke omstandigheden en in ruil voor een hongerloon. Dat moet anders en daarom steun in Wereldsolidariteit. Wil jij mijn sportprestatie sponsoren? Met het sponsorgeld steun ik de partnerorganisaties van Wereldsolidariteit in Bangladesh, die het opnemen voor kledingarbeidsters. In haar eentje kan een kledingarbeidster niet veel veranderen. Maar als ze zich verenigt en samen met anderen haar rechten afdwingt staat ze sterker. Vakbonden helpen haar daarbij. Samen vechten ze voor wat voor ons vanzelfsprekend is: betaald verlof, een waardig loon, werk in een veilige fabriek, een ziekte-uitkering of bevallingsverlof,...

Deel deze pagina:

Cleane kleren - Vêtements clean

Cleane kleren - Vêtements clean fotoLe texte français suit We verwachten allemaal dat onze topsporters "clean" zijn. Waarom dan niet hetzelfde verwachten van onze sportkleren? De sportkleren die wij dragen worden aan de andere kant van de wereld gemaakt. Door kledingarbeidsters die zich uit de naad werken in onveilige fabrieken. In ruil voor hun harde werk krijgen zij een hongerloon. Zelfs als ze veel overuren kloppen houden ze amper het hoofd boven water. Het is hoog tijd dat hier iets aan verandert. Wereldsolidariteit steunt kledingvakbonden in Cambodja, Bangladesh en Indonesië. Zij komen op voor de rechten van kledingarbeidsters, dwingen betere arbeidsvoorwaarden af zoals een hoger loon, veilige fabrieken, vakbondsvrijheid en een betere sociale bescherming. In België zet Wereldsolidariteit kledingmerken en politici onder druk om schone kleren te produceren. www.cleanekleren.be Nous attendons toujours de nos sportifs qu'ils soient 'clean' en pratiquant leur sport… Pourquoi ne pas attendre la même chose de nos vêtements de sport et des marques qui les produisent? Les vêtements de sport que nous portons sont fabriqués de l'autre côté du monde. Par des travailleuses du textile qui travaillent dans des ateliers peu sûrs. En échange de leur travail d'esclave, elles reçoivent un salaire de misère. Même en faisant beaucoup d'heures supplémentaires, elles n'arrivent pas à survivre. Il est grand temps que cela change. Solidarité Mondiale soutient des syndicats au Cambodge, au Bangladesh et en Indonésie. Ceux-ci défendent les droits des travailleurs, exigent de meilleures conditions de travail comme des salaires plus élevés, des ateliers sécurisés, la liberté syndicale et une meilleure protection sociale. En Belgique, Solidarité Mondiale met sous pression les marques de vêtements et les décideurs politiques afin de produire des vêtement 'propres'. www.vetementsclean.be Lees meer..

Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale vzw

Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale vzw logo

Le texte français suit

Wereldsolidariteit wil waardig werk en sociale bescherming voor iedereen, overal in de wereld. Dat betekent: een job in ruil voor een leefbaar loon, toegang tot gezondheidszorg voor iedereen en een goede sociale bescherming voor wie niet kan werken. Wereldsolidariteit steunt daarom vakbonden, vrouwenorganisaties, jongeren- en ouderenbewegingen, mutualiteiten en coöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Samen met sociale bewegingen in België vormen zij een internationaal netwerk waar solidariteit echt telt. Als mensen door zich te verenigen voor hun rechten kunnen opkomen, bouwen ze samen aan hun toekomst en aan een sociaal rechtvaardige, inclusieve samenleving. Samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van. www.wereldsolidariteit.be

Solidarité Mondiale veut un travail décent et une protection sociale pour tout le monde, partout dans le monde. Cela veut dire : un emploi en échange d’un salaire décent, l’accès à des soins de santé pour tou(te)s et une bonne protection sociale pour ceux qui ne sont pas en mesure travailler. Pour atteindre cet objectif Solidarité Mondiale soutient des syndicats, des organisations de femmes, de jeunes et d’aînés, des mutuelles et des coopératives en Afrique, Asie et Amérique Latine. Avec les mouvements sociaux en Belgique, ceux-ci forment un réseau international où la solidarité compte vraiment. Quand les personnes peuvent s’unir pour défendre leurs droits, ils travaillent ensemble à leur avenir et à une société juste et inclusive. Ensemble, nous sommes plus forts, toutes et tous. www.solmond.be

Lees meer..

Donaties & Communicatie

Laatste donateurs

  1. € 20,-09-05-2019J. Creylman-Lemaire
  2. € 40,-09-05-2019anoniem

Reacties

Geen reacties

Blog

De actievoerder heeft (nog) geen blogs gepost.

Joris Vanderborght


 
Actievoerders steken heel wat energie in de organisatie van hun fondsenwervingsactie. Ze appreciëren erg uw vrijgevigheid.
Wist u dat u ze nog extra kan helpen door de actie te delen. U kan heel makkelijk met de knoppen hierboven de actie delen op uw Facebook pagina (en er zelf een commentaar aan toevoegen), op Twitter, etc. of per email. Op die manier kunnen de giften ten voordele van het gekozen goede doel vermenigvuldigd worden.
Beter nog, u kan zelf ook een actie opstarten ten voordele van een goed doel van uw keuze!