%
 • € 8.316,72
 • € 20.000,-

Je cours 20 km pour la cause des sans-abris!

Doneer nu

Catherine Lewuillon

 • Bruxelles
 • onbekend
 • vrouw
 • 19/02/2016
 • 19/02/2016
 • € 8.316,72

Je cours 20 km pour la cause des sans-abris!

Parrainez-nous, soutenez notre équipe!

Comme les infirmiers de rue, nous parcourrons en équipe les villes de Bruxelles à pieds le dimanche 29 mai prochain! Motivez-nous à courir 20km et soutenez notre campagne en faveur d'Infirmiers de rue, asbl qui travaille dans le relogement durable des personnes sans-abris!Meer info: http://www.infirmiersderue.org

Team leden:

Deel deze pagina:

Infirmiers de rue / Straatverplegers

Infirmiers de rue / Straatverplegers logo

Ensemble, mettons fin au sans-abrisme!

Infirmiers de rue est une organisation médico-sociale convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles est possible. Nous accompagnons les personnes sans-abri les plus vulnérables de la rue jusqu'à leur réinsertion dans un logement où elles pourront rester sur le long terme.

L'hygiène et la valorisation des ressources de ces personnes sont nos principaux outils de travail.

Nous servons d'intérmédaires entre les personnes sans-abris et les structures existantes afin de les reconnecter à un réseau.

Infirmiers de rue donne également des formations sur les thème de l'hygiène et la précarité, et diffuse des outils (plan des fontaines d'eau potable et toilettes publiques de Bruxelles, etc.).

 

Samen maken we een eind aan dakloosheid!

Straatverplegers vzw is een medisch-sociale organisatie die er van overtuigd is dat het mogelijk is dakloosheid in Brussel te beëindigen. We begeleiden de meest kwetsbare daklozen, van de straat naar een duurzame huisvesting.

Aandacht voor hygiëne en hen begeleiden bij het herontdekken van hun capaciteiten, zijn daarbij onze voornaamste instrumenten.

We stellen ons op als tussenpersoon tussen de daklozen en de talrijke sociale voorzieningen, zodat ze terug aansluiting vinden bij een sociaal opvangnet.

Straatverplegers geeft ook opleidingen aan hulpverleners over het belang van hygiëne en de context van bestaansonzekerheid. We verspreiden instrumenten als het plan van de waterfonteintjes en openbare toiletten in Brussel.

Lees meer..

Donaties & Communicatie

Laatste donateurs

 1. € 40,-29-06-2016G. Grasso
 2. € 50,-21-06-2016O. Butaye
 3. € 50,-17-06-2016P. Baldewyns
 4. € 40,-16-06-2016P. Delchevalerie
 5. € 40,-14-06-2016anoniem
 6. € 50,-13-06-2016A. Lanusse
 7. € 50,-13-06-2016P. Leclercq
 8. € 40,-12-06-2016anoniem
 9. € 40,-09-06-2016G. Van Lantschoot
  Concrétisée et doublée ma promesse :-)
 10. € 40,-08-06-2016anoniem
Meer donaties tonen

Reacties

Geen reacties

Blog

De actievoerder heeft (nog) geen blogs gepost.

Catherine Lewuillon


 
Actievoerders steken heel wat energie in de organisatie van hun fondsenwervingsactie. Ze appreciëren erg uw vrijgevigheid.
Wist u dat u ze nog extra kan helpen door de actie te delen. U kan heel makkelijk met de knoppen hierboven de actie delen op uw Facebook pagina (en er zelf een commentaar aan toevoegen), op Twitter, etc. of per email. Op die manier kunnen de giften ten voordele van het gekozen goede doel vermenigvuldigd worden.
Beter nog, u kan zelf ook een actie opstarten ten voordele van een goed doel van uw keuze!