Accreditaties

Fiscale aftrekbaarheid (giften vanaf 40€/jaar)
  • 0434363921
  • http://www.hopperank.be
  •  
  • € 0,-
  • 0
  • 0
  • € nan

Hopperank vzw

Onze dienst begeleid wonen geeft begeleiding aan zelfstandig wonende, volwassen personen met een beperking.De begeleiding is gratis. Eén of meerdere vaste begeleiders komen wekelijks langs om de persoon te ondersteunen bij de verschillende aspecten van het dagelijks leven. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis.Voor deze ondersteuningsvorm heeft de persoon een erkenning nodig van het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap.Personen zonder deze erkenning, maar met een vermoeden van beperking, kunnen we ondersteunen vanuit ons aanbod rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.Deze ondersteuningsvorm is minder intensief. De vaste begeleider komt tweewekelijks langs. Rechtstreeks toegankelijke hulp is ook geschikt voor personen met een erkenning van het VAPH, maar met een minder grote zorgvraag.Ook diensten kunnen beroep doen op onze dienst.Via outreach dragen de medewerkers doelgroepspecifieke kennis over.

Deel deze pagina:

Missie

Hopperank is een dienst die ambulant (op de dienst) en mobiel (aan huis) werkt binnen een bepaalde regio. De begeleiding richt zich tot volwassen personen met een beperking die zelfstandig wonen. Ze worden individueel begeleid bij verschillende aspecten van het dagelijks leven waarbij gestreefd wordt naar meer zelfstandigheid en integratie en een betere kwaliteit van bestaan. De overeenkomst tot begeleiding tussen de persoon met een beperking en de dienst gebeurt op vrijwillige basis.

Budget

Gesubsidieerd door Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.

Acties

Laatste donateurs

Geen donaties