Accreditaties

Fiscale aftrekbaarheid (giften vanaf 40€/jaar)
 • 0431736211
 • http://www.sig-net.be
 •  
 • € 150,-
 • 1
 • 3
 • € 50,-

Sig vzw

Sig vzw is een organisatie met 10 vaste medewerkers en een groep vrijwilligers. We werken rond het thema handicap/beperking (zie verder), dit enerzijds voor een breed publiek en anderzijds voor professionele hulpverleners. De werking voor professionele hulpverleners dient zichzelf op te brengen door de inkomgelden van de deelnemers (dit blijft een onzekere factor omdat het aantal deelnemers wisselt).


De breedmaatschappelijke werking, oa veel initiatieven voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, is gesubsidieerd door het ministerie van cultuur (sociaal cultureel werk). Deze subsidie volstaat echter nauwelijks om de medewerkers te financieren, dus qua werkingskosten bv voor de honoraria van de lesgevers, hebben we andere middelen nodig. Zeker ook omdat de vorige jaren de al kleine subsidie systematisch verminderd werd door kaasschaafbesparingen.

Deel deze pagina:

Missie

Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met beperkingen en hun omgeving via inclusie en integratie.
Levenskwaliteit duidt op gevoelens van voldoening en welzijn die iemand in zijn leven ervaart en op de mate waarin hij ambities en wensen kan waarmaken.
Beperkingen kunnen zich voordoen in de verstandelijke, zintuiglijke, motorische, emotionele of psychosociale ontwikkeling en/of op het gebied van communicatie, leren en gezondheid. Sig focust op de mogelijkheden, ondanks de handicap of stoornis.
Inclusie en integratie zijn elkaar aanvullende begrippen. Inclusie duidt op de inspanningen waarvoor de samenleving in al haar geledingen verantwoordelijk is. Integratie duidt op de inspanningen die een persoon en zijn directe omgeving zelf leveren.

De dagelijkse realiteit stelt echter grenzen aan de realisatie van dit ideaal. Sig maakt zich sterk in het verleggen van deze grenzen en zet gespecialiseerde krachten en werkvormen in om de maatschappij te s

Budget

De omzet van 2015 was 896.582,21 euro. We dienen een jaarlijks structureel tekort van +- 30.000 euro te financieren. Dat doen we enerzijds door verhuur van onze lokalen. Anderzijds willen we dit waar maken door giften te verzamelen.

Acties

Doneer nu

Steunfonds NAH Sig

Betaalbare cursussen voor lotgenoten met een hersenletsel!

Vanessa De Grauwe Van 28-09-2018 tot 24-12-2018
Sig wil betaalbare cursussen (reeksen vorming bestaande uit meerdere sessies) aanbieden aan jongeren en volwassenen met een niet- aangeboren hersenletsel (opgelopen door bv. een verkeersongeval, een..
lees verder »

Laatste donateurs

 1. € 50,-22-12-2017E. De Vos
 2. € 50,-28-11-2017D. Smet
 3. € 50,-14-11-2017bvba thuisverpleging MJ
  We duimen met al ons collega's voor dit project