Hart-en-vrouw

Hart- en vaataandoeningen zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Het belang van preventie, correcte diagnostiek en behandeling van vrouwen staat dan ook hoog op de agenda van Hart voor Research Aalst.

Cardio-oncologie: beeldvorming - detectie - preventie
-----------------------------------------------------------------------------
De cardiologen van het Hartcentrum van Aalst werken nauw samen met de collega-artsen van de borstkliniek. Er is namelijk vastgesteld dat vrouwen met borstkanker, die een chemokuur doorliepen, vaak hartproblemen krijgen. Dit noemen we "Chemotherapie geïnduceerd hartfalen". Hart voor Research Aalst wil hier graag onderzoek naar voeren. Het uiteindelijke doel is het detecteren van de cardiotoxische biomarkers. Eens die gevonden zijn, kan er gewerkt worden aan preventie en kunnen alternatieve kankertherapieën worden ontwikkeld die geen negatieve invloed hebben op de hartfuncties.

Sneeuwbaleffect
------------------------
Hart voor Research Aalst wil de uitkomst van de research ter beschikking stellen van andere cardiologische en oncologische centra. Deze unieke aanpak kan ervoor zorgen dat veel minder vrouwen, die via chemotherapie genezen van borstkanker, hartproblemen krijgen.

Website URL: www.hartvoorresearchaalst.be/nl/project/hart-en-vrouw

Deel deze pagina:

vzw Hart voor Research Aalst

vzw Hart voor Research Aalst logo

NL:

Het Hartcentrum OLV Aalst is een toonaangevend centrum op gebied van diagnostiek, behandeling en onderzoek van hart- en vaatziekten en heeft over de jaren heen in verschillende deeldomeinen van de cardiologie een internationale reputatie verworven. Het biedt topklinische, vernieuwende en innovatieve zorg aan aan patiënten met cardiovasculaire ziekten. Er worden talrijke klinische studies uitgevoerd naar nieuwe geneesmiddelen en innovatieve therapieën. 

Het doel van de vzw Hart voor Research Aalst is de goede, kwaliteitsvolle en innovatieve zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te optimaliseren dankzij wetenschappelijk onderzoek. De vzw beklemtoont in haar werking stamcelonderzoek, de strijd tegen hartfalen, de studie van de coronaire fysiologie, onderzoek naar ritmestoornissen en cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen.

ENG:

The OLV Heart Centre is one of the leading centres for the diagnosis and treatment of cardiovascular diseases and provides ground-breaking and innovative, specialised clinical care to patients with acquired cardiovascular diseases.

Besides excellent patient care and advanced training, research to improve this care is one of the top priorities. The Cardiology and Cardiovascular and Thoracic Surgery department is therefore conducting in-depth medical research. This research is evidenced by the numerous publicationss. Recently, a fundamental research programme in molecular cardiology was launched to investigate the clinical application of stem cells.

Lees meer..

Acties

Laatste donateurs

Geen donaties