• € 3.245,-
 • 0
 • 0
 • 22
 • € 147,50
 • www.monnikenheide.be

Monnikenheide

Monnikenheide biedt warme en professionele ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun gezin.

Met het project 'Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg' willen we de oude, uitgewoonde gebouwen vervangen door (ver)nieuwbouw om antwoord te kunnen blijven bieden aan de hedendaagse begeleidingsvragen van mensen met een verstandelijke beperking.

Monnikenheide offre un soutien chaleureux et professionnel aux personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles.

Avec le projet 'Monnikenheide (re)construit les soins' nous voulons remplacer les vieux bâtiments décrépits avec de la (re)construction afin de de continuer à fournir des réponses aux questions contemporaines des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Website URL: www.monnikenheide.be

Deel deze pagina:

Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin

Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin logo

Samen werken aan een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Agir ensemble pour une société meilleure
La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique. Elle a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.

Lees meer..

Acties

Laatste donateurs

 1. € 50,-19-10-2018anoniem
 2. € 100,-03-10-2018S. Van Gestel - Meyvis
 3. € 50,-26-08-2018A. Colpaert
 4. € 50,-24-08-2018D. Verreet
 5. € 500,-09-06-2018K. Van gorp
 6. € 150,-29-12-2017P. Van den Keybus
 7. € 75,-28-12-2017A. Cornelis
  Veel succes en de groetjes aan Sam Bernaers.
 8. € 40,-26-12-2017anoniem
 9. € 100,-20-12-2017anoniem
 10. € 100,-20-12-2017R. Van Ooyen
Meer donaties tonen